Skip to the content

Drømmestipendet

Drømmestipendet består av 50 stipend à 30 000 kroner – til sammen 1,5 millioner kroner

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Namsos Kulturskole har ansvar for Drømmestipendet i Namsos Kommune. Normalt er søknadsfrist rundt 1.februar.

For mer utfyllende informasjon gå inn på: www.drommestipendet.no