Skip to the content

Teater NonStop

Teater NonStop er en teatergruppe for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Teateret er et samarbeid mellom Namsos Kommune og NORD universitet.

Teateret har inntil 15 skuespillere med funksjonsnedsettelse. Skuespillerne er ansatt gjennom utlysing av stillingene på ordinær måte. Årlig har også 6-8 vernepleierstudenter teateret som sin praksisplass hvor de fungerer som både tilretteleggere og medskuespillere. I tillegg er det engasjert en daglig leder. 

Det stilles ingen krav til spesifikke kvalifikasjoner eller funksjonsnivå for å bli ansatt, bortsett fra at man må like å spille teater sammen med andre. I Teater NonStop ønsker man å utvikle et kunstuttrykk basert på de enkeltes forutsetninger og sceniske uttrykk, fremfor å anvende en tradisjonell manusbasert teatertradisjon. Dette medfører at teateruttrykket blir mer fysisk og emosjonelt basert, og man anvender kostymer, rekvisitter, musikk og dans som viktige elementer. 

Teateret gir utviklingshemmede som ønsker å arbeide som skuespillere en anledning til å opptre på en scene med sitt budskap. Teateret har profesjonelle instruktører på lik linje med andre profesjonelle teater. Teateret har følgende 4 hovedmål:

  1. Å etablere teater for mennesker med funksjonsnedsettelse.
  2. Utvikle teater som en politisk arena.
  3. Teater som praksisarena for vernepleiere.
  4. Forskning på teater som kunst, politikk og læringsarena.

Teater NonStop har årlige forestillinger, følg med for neste forestillingsdato!
Besøk oss gjerne på Facebook.

 


Plakatbilde fra "Når verden ringer rolig inn" i 2019