Skip to the content

Velkommen til Namsos Kulturskole!

Påmeldingen for neste skoleår er nå åpnet!

Nyheter!
  • Se video av musikkproduksjonen "Classy" HER!
    "Classy 2" med annen bestening på Air/Wither shade of pale HER.

  • Vi nærmer oss slutten på et merkelig kulturskoleår. Men tross alle utfordringer pandemien har gitt oss, har vi fått til masse! En stor takk til både elever og foresatte som har holdt motivasjonen oppe! Nå gleder vi oss til normale tider og nye muligheter.
  • Påmelding er åpen! Nå kan du søke plass til neste skoleår, og om du allerede er elev kan du reregistrere plassen din.
  • Fritidskort-ordningen er forlenget ut skoleåret 21/22! Dette betyr at du får kr 1000 i halvåret som du kan bruke på fritidsaktiviteter. Les mer HER
  • Fra høsten er elevkontingenten ferdig harmonisert etter kommunesammenslåing. Ny pris er kr 3200 i hele kommunen for ordinær elevplass. Det gis 50% søskenmoderasjon, i tillegg til at flere av tilbudene har redusert pris.
  • Kulturskolen har FRIPLASSER for husholdninger med samlet brutto inntekt under 4G (ca 400.000). Les mer om dette under VILKÅR.

Kulturskole = mangfold

Kulturskole = motivasjon og utvikling