Skip to the content

Ofte stilte spørsmål

Kriterier: Søkeren må bo i Namsos kommune og være mellom 0 - 20 år. Ved ledig kapasitet gjøres enkelte unntak. Følg også med for kurs og workshop til voksne. Til tider kan det oppstå ventelister. 

For fagene stryk, messingblås, treblås og bassgitar har vi instrumenter til utlån. Lån av instrument koster kr 200 pr skoleår og vil bli fakturert sammen med elevkontingenten. Du vil få spørsmål i påmeldingen om du ønsker å låne instrument.

Ja, det går helt fint å kombinere flere tilbud. Legg til alle ønsker i samme påmelding.

Finn det faget du ønsker å gå på, under Undervisningstilbud. Velg undervisningssted og trykk Påmelding. 

Påmelding er bindende for ett semester. Dersom du ønsker å si opp plassen før 2. semester (vår) må oppsigelsen være levert innen 1.desember. Du finner oppsigelsesskjema HER.

Klikk på lenken HER for å se vilkår for elevplass.

Om du ønsker å si opp plassen midt i skoleåret, bruker du oppsigelsesskjema, dette finner du HER.
I løpet av våren (innen søknadsfrist) skal alle elever velge om de ønsker å beholde elevplassen til neste skoleår. Dette gjøres ved at foresatt logger seg inn med BankID og velger om man vil beholde plassen eller ikke (reregistrering). Vi sender ut epost om dette i god tid innen fristen.

Søknadsfristen for skoleåret 23/24 er 31. mai 2023.

Ved ledig plass tar vi også inn elever underveis i skoleåret. Søknadsportalen er åpen nesten hele året, bortsett fra de ukene på våren hvor vi forbereder påmelding til neste skoleår.

Det sendes ut beskjed om opptak på epost i august, som regel uka før skolestart.

Gjeldene tilbud varer i et år, og man må da re-registrere seg for å beholde plassen videre. Dette gjøres ved innlogging elev/foresatt. Det sendes også ut epost med informasjon om dette i forkant. Påmeldingen er bindende for ett semester.

Man må re-registrere seg for hvert år for å beholde plassen. Dette gjøres ved innlogging elev/foresatt. Det sendes også ut epost med informasjon om dette i forkant.

Bytte av disiplin kan skje i enkelte tilfeller. Da må man kontakte kulturskolen for å høre om det er ledig plass på andre tilbud.

I 2023 er søknadsfrist og frist for reregistrering den 31. mai. Om man som elev ikke ønsker å beholde plassen til neste skoleår ber vi om at dette gjøres gjennom reregistrering/avregistrering.

Ellers i året benyttes oppsigelsesskjema.

Om man ønsker å beholde en elevplass til påfølgende skoleår må dette bekreftes i reregistrering. Dette får man som elev/foresatt epost om i løpet av våren. Påmelding er bindende for ett semester.

Ja, ved enkelte tilfeller for eksempel sykdom/skade. Ta kontakt med administrasjonen.

Ja, vi følger grunnskolens skolerute. I enkelte fag kan skoleåret komprimeres som følge av ekstra tidsbruk i forbindelse med produksjoner.

Ja, kulturskolen har friplasser. Dette kan man søke om ved påmelding, eller ta kontakt med administrasjonen. Les mer om friplasser i vilkårene HER, punkt 5.8.

Ja, dersom faget du ønsker ikke tilbys der du bor, kan du søke på dette andre steder i kommunen.