Skip to the content

Om oss

Namsos Kulturskole er med sine ca 800 elevplasser en av Trøndelags største kulturskoler, også sett i forhold til innbyggertall. Skolen har ca 35 ansatte lærere, assistenter og i administrasjon. Vi har et tett samarbeid med grunnskoler, vgs, korps, frivillig og profesjonelt kulturliv. Vi samarbeider også med andre kulturskoler i distriktet gjennom felles lærere og administrative regionråd.

Kulturskolens administrative senter ligger på Geilin 1 i Namsos, hvor også mye av undervisningen foregår. Mye undervisning er det også ved avdelingene på Namdalseid og Jøa, i tillegg til at skolen har desentralisert undervisning på flere grunnskoler og andre bygg i kommunen.

Namsos Kulturskole ble etablert i 1984, da som ren musikkskole. Etter kort tid og iherdig innsats av daværende rektor Terje Adde ble ballettskolen etablert, hvilket skulle vise seg å bli en stor suksess. På det meste har danseavdelingen i kulturskolen hatt 650 elever (2013).
I tillegg til musikk og dans underviser vi i dag i visuell kunst, drama, tilrettelagt opplæring, har en egen elevbedrift med mere. Vi kan derfor med rette kalle oss en ekte kulturskole.

Undervisningen skal ta utgangspunkt i at alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasier gjennom alle kunstuttrykk. Skapende kunstuttrykk vekker og forsterker følelser, gjør oss bedre kjent med oss selv, og gir mot til å teste uprøvde evner. 
Kulturskole er bredde og elite, orden og galskap, kreativitet og disiplin, trivsel og krav, sosialt tilbud og konkurranse, oppdragelse og utvikling, kvalitet og glede.

Velkommen til Namsos Kulturskole!