Skip to the content

Korps i Skolen

Gjennom Korps i skolen får elever i 4.klasse en prøvesmak på hvordan det er å spille et blåseinstrument. I 6 uker har 2 lærere fra kulturskolen musikkundervisningen i klassen og de får lære å spille de første tonene på et blåseinstrument. Vi jobber med rytme, gehørspill, improvisasjon, imitasjon, sang, noteverdier og noter. Etter 6 uker undervisning holder elevene en konsert på skolen for sine medelever. Prosjektet er et samarbeid mellom kulturskole, grunnskole og korps. For den som ønsker å fortsette å spille blåseinstrument etter denne perioden, står både kulturskolen og korpset klar til å ta i mot dem.

Undervisningen i Korps i Skolen dekker en rekke læringsmål i musikkundervisningen for 4.trinn. Prosjektet er utviklet og drevet av kulturskolen, og skolene avgjør selv om de ønsker å være med på prosjektet.


4.klasse på Vestbyen Skole øver på "C-jam blues"