Skip to the content

VI i Namsos

VI i Namsos er et kunstnerisk prosjekt som ønsker å framheve det mangfoldet av internasjonale kulturuttrykk som vi har i kommunen vår. Deltakerne er barn, unge og voksne som bor i Namsos, men som har ulik kulturell bakgrunn. Profesjonelle instruktører skaper trygge og gode rammer hvor deltagerne får rom til å utfolde seg. VI i Namsos er ressursorientert og instruktørene jobber for å hente fram deltakernes iboende musikalske, kunstneriske og kulturelle ressurser.  

Vi har alle en historie å fortelle. Musikk og andre kunstneriske utrykk berører oss på mange forskjellige måter og kan utrykke både følelser, tilhørighet og identitet.  

VI i Namsos er gratis og vi ønsker både nye og gamle deltakere velkommen! Vi trenger deltakere fra hele verden, inkludert Norge, som ønsker å dele og ta del i hverandres kulturuttrykk. Sammen med profesjonelle musikere jobber instruktører og deltakere frem en felles festforestilling. Dette blir en fargesprakende kveld hvor publikum blir kjent med kulturuttrykk fra en hel verden! 

Vi har øvelse torsdager fra kl. 16.00-18.00 i festsalen på samfunnshuset. Første øvelse for sesongen 2021/2022 blir torsdag 9. september! 

Vi gleder oss over å igjen få mulighet til å samle inn og presentere det flotte kulturelle mangfoldet vi har i Namsos kommune! 

 

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på så kan du ta kontakt med prosjektleder Sandra Ingebretsen på telefon 48109832 eller på e-post: Sandra.ingebretsen2@namsos.kommune.no