Skip to the content

VI i Namsos

VI i Namsos er et kunstnerisk prosjekt som ønsker å framheve det mangfoldet av internasjonale kulturuttrykk som vi har i kommunen vår. Deltakerne er barn, unge og voksne som bor i Namsos, men som har ulik kulturell bakgrunn. Profesjonelle instruktører skaper trygge og gode rammer hvor deltagerne får rom til å utfolde seg. VI i Namsos er ressursorientert og instruktørene jobber for å hente fram deltakernes iboende musikalske, kunstneriske og kulturelle ressurser. 

Vi har alle en historie å fortelle. Musikk og andre kunstneriske utrykk berører oss på mange forskjellige måter og kan utrykke både følelser, tilhørighet og identitet. Sammen med profesjonelle musikere jobber instruktører og deltakere frem en felles festforestilling. Dette blir en fargesprakende kveld hvor publikum blir kjent med kulturuttrykk fra en hel verden! 

På grunn av covid-19 har vi enda ikke kunne gå ut med datoer for Vi i Namsos 2021, men forestillinger blir trolig i månedsskiftet sept/okt. Vi kommer med mer info snart.