Skip to the content

Instrumenter og sang

Musikk fordypning

sheet-music-1229481_1280

Priser skoleåret 24/25

Fordypning musikk
Skoleår
kr 1750
Semester
kr 875
Pr måned
kr 175 (5 rater pr semester)
Elevkontingent for ordinært tilbud kommer i tillegg.

Påmelding er gjeldende for ett skoleår, og er bindende for ett semester

For moderasjonsordninger, oppsigelsesfrister, friplasser og øvrige vilkår se her

Dette er et tilvalg til ordinær undervisning for deg som ønsker å fordype deg i din disiplin. Det er begrenset antall fordypningsplasser, og det vil gjøres en faglig vurdering om eleven kvalifiserer til programmet. I noen tilfeller gjennomføres opptaksprøve. Søkere må ha grunnleggende ferdigheter på sitt instrument, ha spilt minimum 2 år og ha sterk motivasjon til å legge ned ekstra innsats for å komme på et høyere nivå gjennom øving.

Med Fordypning får du 1 ekstra undervisningstime, individuelt eller i gruppe med andre elever som er tatt opp i fordypningsprogrammet. Det vil si at du totalt får 45 minutter individuell undervisning, eller 25 min individuell undervisning og 45 min undervisning i gruppe. Denne avgjørelsen er det kulturskolen/faglærere som tar, med grunnlag i elevens nivå og sammensetning av fordypningselever ved skolen. Elevene i fordypningstilbudet vil kunne få tilbud om å delta i et regionalt samarbeid hvor man møter elever fra andre kommuner/kulturskoler med samme mål og motivasjon.

Fordypning er et sterkt subsidiert tilbud hvor man kun betaler 50% av ordinær elevkontingent for dette tilvalget. Elevkontingent for den ordinære timen kommer i tillegg.
Kulturskolen ønsker med denne subsidieringen å satse på unge talenter som er villige til å yte ekstra innsats for å utvikle seg.

NB! Husk å skrive inn din disiplin i kommentarfeltet.

Alder
Fra 8.klasse

Kulturskolens tilbud er forankret i rammeplanen “Mangfold og fordypning” 

Velg undervisningssted og trykk påmelding:
Påmelding