Skip to the content

Tilrettelagt opplæring

Musikkterapi

music-4687829_1280

Priser skoleåret 24/25

Musikkterapi
Skoleårkr 3500
Semesterkr 1750
Pr månedkr 350 (5 rater pr semester)
Påmelding er gjeldende for ett skoleår, og er bindende for ett semester

For moderasjonsordninger, oppsigelsesfrister, friplasser og øvrige vilkår se her

Et musikkterapitilbud kan i stor grad tilpasses til den enkeltes behov og interesser, både når det gjelder valg av aktivitet/metode, om man ønsker individuell oppfølging eller gruppetilbud, og hva slags mål man ønsker å orientere seg mot.

Musikkterapeuten jobber med både barn, unge, voksne og eldre som opplever ulike utfordringer knyttet til utvikling og helse. Musikk har en helt unik evne til å motivere, fange oppmerksomhet, invitere til kontakt og deltakelse, og en musikkterapeut tar i bruk musikkens kvaliteter for å nå mål knyttet til helse og livskvalitet. Musikkterapi kan være en trygg ramme for gode opplevelser som fremmer utvikling, læring og endring.

Musikkterapeuten bruker ulike metoder. Det kan være alt fra å synge, spille og øve på sanger man kan og liker godt, improvisasjon, låtskriving og lytting.

Aktuelle mål å jobbe med kan være:
  • Opplevelse av glede og mestring
  • Øke emosjonell og sosial kompetanse
  • Styrke kommunikasjonsevne og språk
  • Utvikle kroppsbevissthet og motorikk
  • Styrke identitet og følelse av tilhørighet
  • Fremme humor og kreativ energi.

Musikkterapeuten kan også fungere som rådgiver/veileder for f.eks. helsepersonell eller lærere som ønsker å bruke tilrettelagt musikalsk aktivitet i sitt arbeid, samt koordinere prosjekter/aktiviteter som omhandler tilrettelagt kunstnerisk aktivitet, f.eks. i lys av et helse/folkehelseperspektiv, og som ledd i målet om et inkluderende kulturliv

Alder:
Alle aldre

Velg undervisningssted og trykk påmelding:
Påmelding